Без вода в четвъртък - 08.08. - обновена 4 в 13:35 ч.

За отстраняване на авария се налага спиране на водоподаването на улиците над ул."Даскал Алекси" и кв.Радичевец.

Поради авария, причинена при изкопни работи на друга фирма, е спряно водоподаването на ул."Венец". Работим за отстраняването й.

За отстраняване на аварията на ул."Дружба", се наложи да бъде спряно водоподаването и на кв.Хаджи Цонев мост. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключването на ремонтните работи.

За отстраняване на авария се наложи да бъде спряно водоподаването на селата Гергини, Гарван, Николчовци, Стоевци, Райновци и Михайловци. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключването на ремонта.

За извършване на аварийни ремонти без вода до 17:00 ч. ще останат ул."Дружба", ул."Здравна" и село Новаковци.

Заради подмяна на кран, без вода до 12:00 ч. ще остане село Велковци.

Село Трънито ще е без вода от 9:00 до 17:00 ч., във връзка с основния ремонт на водопровода.

Ул."Даскал Алекси" ще е с нарушено водоподаване, заради дейности по основния ремонт на водопровода.


Печат