Съобщение във връзка с реконструкцията на Източния водопровод

Във връзка с продължаване на договорното извършване на неотложни ремонтни работи за подмяна на Участък № 1 и Участък № 2 от Източен водопроводен клон в землището на с. Стоките, с. Батошево и с. Гъбене, от Община Севлиево, която е Възложител на обекта, предоставиха следната информация, касаеща водоподаването на населените места в общините Севлиево, Габрово и Дряново, които се захранват единствено от Източния водопровод.

Водоподаването ще бъде преустановено от 14.06. до 23.06. 2021 г. Вода ще има във водоноските, които са позиционирани в засегнатите населени места.

Водоподаването ще бъде възстановено на 24.06., с разчет в периода от 25.06. до 27.06.2021 г. да има вода.

Водоподаването ще бъде преустановено от 28.06. до 07.07.2021 г.

Водоподаването ще бъде възстановено на 08.07., с разчет в периода от 09.07. до 11.07.2021 г. да имат вода всички засегнати населени места.

Изпълнението на договорните СМР в Участък № 3 ще започне едва след като бъдат завършени изцяло всички договорни СМР в предните два участъка, които налагат спиранена водоподаването, като за тази цел Община Севлиево, в качеството си на Възложител на строежа, своевременно ще съобщи.


Печат