Профилактика на резервоарите на Лесичарка, Велковци, Иглика и м.Поповци

В понеделник, 12.04.2021 г., от 8:00 до 17:00 ч. ще се извърши почистване и дезинфекция на резервоарите на селата Лесичарка и мах.Поповци

Във вторник, 13.04.2021 г., от 8:00 до 17:00 ч. ще се извърши почистване и дезинфекция на резервоарите на селата Велковци и Иглика.

Водоподаването ще бъде възстановено 12 часа след приключване на дезинфекцията.  Препоръчваме водата да не се ползва за пиене в следващите 24 часа.


Печат