До 10 март ще се реши проблемът с налягането по ул."Баба Зара"

Във връзка с извършена реконструкция на водопроводната мрежа по ул."Баба Зара" в Габрово и колебания в налягането, подавано от ПС "Баба Зара", ВиК - Габрово е предприело действия за неговото регулиране и управление, с цел намаляване на колебанията. До 10-ти март 2021 г. проблемът ще бъде решен. Забавянето на срока е във връзка с доставка на компонент по управлението.


Печат