Без вода в сряда - 17.02.2021 г. - район Габрово

За отстраняване на авария, село Копчелии ще остане без вода до 17:00 ч.


Печат