Нов режим на водоподаване на територията на Община Севлиево

Поради драстичното намаляване дебита на водоизточниците на територията на община Севлиево, със заповед № 0744/14.09.2020 год. на кмета на Община Севлиево се променя досегашния график на режимно водоподаване на част от населените места, както следва:

1. За селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Г. Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, П.Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево, кв.”Балабаница” и м.”Крушевски баир” вода ще се подава в дните вторник, четвъртък и събота от 17:00 часа до 8:00 часа на следващия ден.

2. За селата, водоснабдявани от етернитовия водопровод: Богатово, Търхово, Ловнидол, Идилево, Добромирка, м.”Севлиевски лозя” вода ще се ще се доставя с водоноски.

2.1. с. Буря – вода се подава през ден на дясната и лявата част от 08:00 до 11:00 часа.

2.2. с. Дамяново – вода се подава всеки ден от 17:00 до 22:00 часа

2.3. с. Градница – вода се подава всеки ден от 17:00 до 08:00 часа.

2.4. с. Младен - Селото е разделено на 3 района, като всеки район получава вода 2 дни, на третия – няма, по следната схема:

I –ви ден - водоподаване няма в района на ул. ”Първа”;

II–ри ден  - водоподаване няма в района на ул.”Втора” и ул.„Трета” в посока от Центъра към „Чешмите”;

III-ти ден – водоподаване няма в района на „Думнишката махала”.

2.5. За гр. Севлиево: вечер от 22:30 часа до 6:00 часа сутринта налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на община Севлиево.

В случай на задълбочаване на кризата режимът ще бъде променен.

Заповедта на кмета на Община Севлиево можете да прочетете тук :

 


Печат