Без вода в сряда - 29.07.2020 - район Севлиево

За извършване на авариен ремонт на ул."Асен Златаров", от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на част от Северна зона на гр.Севлиево - участък от ул."Васил Левски" до ул."Воденичарска".


Печат