Без вода в сряда - 01.07.2020 - район Севлиево

Във връзка с реконструкция на водопровода на ул."Иван К. Устабашиев" без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане Северната зона на гр.Севлиево.


Печат