Без вода в четвъртък - 02.04.2020

За профилактика на резервоара без вода до 17:00 ч. ще остане с.Кози рог.

За отстраняване на авария без вода до 17:00 ч. ще остане с. Брънеци.


Печат