Без вода селата по етернитовия водопровод - 24.01. - район Севлиево

Вследствие на ниските температури са обледени съоръженията по водоизточниците, захранващи етернитовия водопровод. В резултат, севлиевските села Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка, Буря и Богатово са с нарушено водоподаване. Екипи на ВиК работят за отстраняване на проблема и възстановяване на водоподаването.


Печат