Яз."Христо Смирненски" разполага с достатъчно вода за нормално водоснабдяване на гр.Габрово - 21.01.2020 г.

Към 21.01.2020 г. наличният завирен обем на язовир "Христо Смирненски" е 16 631 140 куб.м. /кота водно ниво 525.01/. Общият обем на язовира е 27 699 800 куб.м. вода.

ВиК Габрово разполага с необходимия обем вода за нормално водоснабдяване на гр.Габрово и на населените места, които се захранват от язовира.


Печат