Селата Добромирка, Идилево, Търхово, Ловнидол и Янтра остават на водоноски в събота и неделя

Поради изключително намалелия дебит на водоизточниците на ПСПВ "Стоките", въпреки че през почивните дни ще бъде подадена вода, тя няма да достигне до севлиевските села Добромирка, Идилево, Търхово, Ловнидол и до дряновското с. Янтра. Поставени са водоноски в центъра на селата.