Обява за работно място в гр. Севлиево

„ВиК” ООД – гр. Габрово търси да назначи МОНТЬОР за Водомерен сервиз в район Севлиево. Кандидатите трябва да са завършили средно техническо образование. Документи – автобиография и диплома за завършено средно образование - се приемат от 06.10. до 22.10.2021 г. в административната сграда на район Севлиево на ул. „Никола Петков” № 6 – втори етаж. Справки на тел. 0675 / 335 54.