Режимно водоподаване на селата Лесичарка, Костенковци, Драгомани, Карали и мах. Поповци

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово от 27.08.2021 г. е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Лесичарка, Драгомани, Костенковци, Карали и махала Поповци по следния график:

Вода се подава в 10:00 ч. през ден до изчерпване на количествата, като се редуват двете групи села:

  •        Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани; 
  •        Костенковци и Карали

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

В събота, 28.08.2021 г. вода ще бъде подадена на селата Лесичарка, Драгомани и  мах. Поповци.