НОВИНИ

Режим на водоподаване в селата Прахали, Поповци,  Гледаци, Чавеи и Мрахори - 09.07.2020

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, се въвежда временен режим на водоподаване в селата Прахали, Поповци,  Гледаци, Чавеи и Мрахори, както следва:

Водата ще се пуска в 18:00 ч. през ден до изчерпване на резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Без вода в четвъртък - 09.07.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Палатките" и селата Новаковци и Николчовци.

Без вода в четвъртък - 09.07.2020 - район Севлиево

Във връзка с присъединяване на нови абонати на ул."Марагидик", без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат следните улици: "Марагидик", "Видима", "Христо Ботев", "Марин Попов", "Опълченска", "Иван Филарет Антонов", "Осеникова поляна", "Асенова", "Росица" и "Балванска битка".

Без вода в сряда - 08.07.2020 - обновена в 14:20 ч.

За отстраняване на авария се наложи спиране на водата на ул."Никола Войновски", кв.Гачевци и кв.Велчевци. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Зелена ливада",  ул."Капитан дядо Никола", ул."Перущица"  и село Влайчевци.

Екип на ВиК работи за откриване и отстраняване на авария, оставила без вода част от кв.Тончевци.

Без вода във вторник - район Дряново - 07.07.2020

За отстраняване на авария на ул."Иван Вазов", без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Васил Левски" и част от ул."Никола Мушанов".

Без вода във вторник - 07.07.2020 - обновена

Ул."Евтим Дабев" и ул."Съзаклятие" ще останат без вода до 17:00 ч. във връзка с отстраняване на авария.

Екип на ВиК работи на аварията на ул."Топлеш", която остави без вода част от кв.Лисец. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Гъбене и Враниловци.

Поради изчерпване на водата в резервоарите, селата Мрахори и Чавеи ще имат вода днес след 18 ч. 

Молим потребителите от селата да използват водата единствено за питейно-битови нужди.

Габровски села без вода - 06.07.2020

Поради изчерпване на водата в резервоарите се наложи спиране водоподаването на селата Гледаци и Поповци. Те ще получат вода  днес след 18 ч. до новото й изчепване.

Селата Мрахори и Чавеи ще имат вода утре, вторник, след 18 ч. 

Молим водата да се използва само за питейно-битови нужди.

Без вода в понеделник - 06.07.2020

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Гачевци, кв.Тончевци и кв.Недевци.

Във връзка с изпълнение на дейности по основния ремонт на ул."Венец", кв.Трендафил 1 ще е с нарушено водоподаване от 9:00 до 17:00 ч.

Без вода в събота - 04.07.2020

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 13:00 ч. ще остане кв.Бакойци.

Въвежда се режим на водоподаване на село Дамяново, община Севлиево

Поради настъпилото засушаване и намаления дебит на водоизточниците, от 03.07.2020 г. „ВиК” ООД – Габрово въвежда  режим на водоподаване на село Дамяново, община Севлиево. Селото е разделено на Висока и Ниска зона, като всяка ще получава вода през ден от 17:00 ч. до изчерпване на резервоара.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно промяната в климатичните условия.