Без вода Северна индустриална зона на гр.Севлиево - 07.01.2020

За отстраняване на авария, от 9:30 ще бъде спряно водоподаването на фирмите в Северна индустриална зона на Севлиево, включително фирмите
Идеал Стандарт, Хамбергер, Инфрастроежи, Биомет, бензиностанция Еко. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключването на ремонтните работи.

Печат