Повече от 17 млн.куб.м. е водата в яз."Христо Смирненски" - 06.01.2020 г.

Към 06.01.2020 г. наличният завирен обем на язовир "Христо Смирненски" е 17 046 880 куб.м. /кота 525.42/. Общият обем на язовира е 27 699 800 куб.м. вода.

След извършената рехабилитация на надстройката на язовирната стена, финансирана от МРРБ, от ноември 2019 г. ВиК Габрово има разрешение да завирява язовира в пълния му обем до кота 534.50.

Актуална информация за населени места в община Габрово с режимно водоснабдяване, поради силно намален дебит на водоизточниците - каптажи.

  1. с. Междене - има вода 5-6 часа за денонощието;
  2. с. Велковци - има вода 12 часа за денонощието;
  3. с. Лесичарка, с. Костенковци, с. Карали и с. Поповци - имат вода 12 часа за денонощието;
  4. с. Прахали- дебит 0,060л/сек - има вода 12 часа за денонощието;
  5. с. Здравковец - има вода 12 часа за денонощието;
  6. с. Влайчевци - има вода 12 часа за денонощието

Печат