Без вода в понеделник - 12.08.

Поради възникнали аварии,без вода в рамките на работния ден ще останат кв.Лисец и с.Стоевци


Печат