АВАРИИ И РЕМОНТИ

В неделя продължаваме да работим за възстановяване водоподаването на с.Петко Славейков

В неделя екип на ВиК ще продължи да работи за възстановяване водоподаването на севлиевското село Петко Славейков. Работи се на изключително тежък горски терен, което затруднява локализирането на аварията и ремонтните дейности. 

Без вода в петък - 21.08.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Шенини и селата Поповци и Армените.

В петък ще бъде възстановено водоподаването на севлиевското с.Петко Славейков

Поради възникнала тежка авария, водоподаването на севлиевското село Петко Славейков ще бъде възстановено в петък, 21.08.

Без вода в четвъртък - 20.08.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат село Златевци, част от бул."Столетов" - от фирма "Инструмент" до фирма "Рачо Ковача", заедно с прилежащите улици и кв.Илевци.

Екип ще работи за отстраняване на аварията, която остави без вода студентското общежитие.

В четвъртък ще бъде възстановено водоподаването в студентското общежитие - бивша Партийна школа

Поради тежка авария, възстановяването на водоподаването на студентското общежитие в бившата Партийна школа, ще стане утре, четвъртък.

Без вода в четвъртък - 20.08.2020 - район Севлиево

Във връзка с реконструкция на водопровод на ул."Устабашиев", от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на Северна зона на гр.Севлиево - от ул."Васил Левски" до ул."Крайбрежна".

Без вода в сряда - 19.08.2020 - обновена в 13:50 ч.

Екип на ВиК работи за отстраняване на аварията, която остави без вода кв.Сирмани и студентските общежития. Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на ремонтните работи.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат бул."Столетов" - от фирма "Инструмент" до фирма "Рачо Ковача", кв.Илевци и село Драгановци.

Без вода в сряда - 19.08.2020 - район Севлиево

Във връзка с реконструкция на водопровод на ул."Устабашиев", от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на Северна зона на гр.Севлиево - от ул."Васил Левски" до ул."Крайбрежна".

Без вода във вторник - 18.08.2020 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Батак", част от бул."Столетов" - от фирма "Инструмент" до фирма "Рачо Ковача", и кв.Радичевец.

Забрана за ползване на питейна вода за поливане на територията на община Трявна

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците в община Трявна, със заповед №532/17.08.2020 г. на кмета на Община Трявна се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на общината.

При намаляване дебита на водата ще бъде въведено режимно водоснабдяване по график.

Заповедта можете да видите тук.