Нарушено водоподаване на селата, захранвани от ПСПВ Стоките

Поради авария на магистрален водопровод в района на село Камещица, с нарушено водоподаване днес ще са селата, които се захранват от етернитовия водопровод от Стоките към селата Добромирка и Буря, включително габровските села, захранвани от ПСПВ „Стоките”. Екипи на ВиК работят за отстраняване на аварията.

Публикувано на 10/01/2019 от