Промяна на режима в село Велковци

Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и писмо на кметски наместник с.Лесичарка, със заповед на управителя на ВиК-Габрово се променя вече въведеният режим на водоподаване в с. Велковци.  

Вода се подава през 48 часа, т.е. два дена няма да има вода, на третия ще има.

Да се ограничи ползването на питейна вода за други нужди / поливане, миене и т.н./.

Публикувано на 16/10/2018 от