Твърдост на водата в Габрово - 15.03.

Лабораторният изпитвателен комплекс на “ВиК” ООД –Габрово дава следната информация за твърдостта на водата за Габрово към 15.03.2019 г.

 

 

 

Захранване от

Обща твърдост

мг екв/л

Обща твърдост

Н0(немски градуси)

 

1.

 

ПСПВ „Киселчова могила” - ХВ „Христо Смирненски”

 

 

3,1

 

8,7

 

2.

 

ПСПВ„Малуша”

/кв. "Недевци", "Хаджи Цонев мост", "Дядо Дянко" - до Първа поликлиника/

 

4,9

 

13,7

 

3.

 

Водохващане „Сапатовец" - кв.Нова махала                                                

кв."Бичкиня" и "Болтата"  

 

 

2,1

4,0

 

5,9

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 15/03/2019 от