Твърдост на водата в Габрово - 02.04.

Лабораторният изпитвателен комплекс на “ВиК” ООД –Габрово дава следната информация за твърдостта на водата за Габрово към 02.04.2018 г.

 

 

 

Захранване от

Обща твърдост

мг екв/л

Обща твърдост

Н0(немски градуси)

 

1.

 

ПСПВ „Киселчова могила” - ХВ „Христо Смирненски”

 

 

2,9

 

8,12

 

2.

 

ПСПВ„Малуша”

/кв. "Недевци", "Хаджи Цонев мост", "Дядо Дянко" - до Първа поликлиника/

 

3,9

 

10,92

 

3.

 

Водохващане „Сапатовец" - кв.Нова махала                                                

кв."Бичкиня" и "Болтата"  

 

 

3,3

3,7

 

9,2

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано на 18/04/2018 от