Връзки
Сграда ВиК Габрово
Язовир Христо Смирненски


Министерство на регионалното развитие и благоустройството
www.mrrb.government.bg

Министерство на околната среда и водите
www.moew.government.bg

Държавна комисия за енергийно и водно регулирате /ДКЕВР/
www.dker.bg

РИОСВ – Велико Търново
www.riosvt.org

Община Габрово
www.gabrovo.bg

Община Трявна
www.tryavna.bg

Община Дряново
www.dryanovo.bg

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово
www.waterprojectgabrovo.eu